Изисквания за ползвателя

Лична карта, Шофьорска книжка и син талон.
Минимална възраст на шофьора – 23 години.
Шофьорска книжка от минимум 3 години.

Период на наема:

Минимален наемен период 24 часа. Наемателят е длъжен да върне автомобила с всички предадени му документи и оборудване в уговорения срок и място.

При връщане на автомобила след изтичане на договора без предупреждение клиента се таксува както следва:

От 1 до 3 часа – 15 лв.

От 3 до 6 часа – 30 лв.

От 6 до 12 часа – 40 лв.

От 12 до 24 часа – 60 лв.

Автомобила се предава на клиента със:

Застраховка „Гражданска отговорност”

Пълно „Автокаско”

Пътна помощ 24 часа / Assistance

Пътен данък и винетна такса.

При предаване на автомобила се заплаща цялата сума за наетия период + 200 лв. депозит.

Гориво:

Автомобилът се предоставя с пълен резервоар.

При връщане на автомобила с липсващо гориво, клиентът заплаща липсващото гориво по цена 3 лв / литър.

Анулиране / промяна на резервация:

До 48 часа преди началото на договора , потвърдена резервация може да бъде отказана или променена без начисляване на такси. При отказ на резервация по-малко от 48 часа преди началото на наемния период се начислява такса в размер на 10% от крайната наемна цена, но не по-малко от наемната цена на автомобила за 1 ден. Предплатената сума няма да бъде възстановена в случай на неявяване на Наемателя.

В случай, че резервираният автомобил не е наличен е възможно да бъде предоставен алтернативен автомобил от същия или по-висок клас. Извършената предплата при направата на резервация ще бъде възстановена в случай, че не може да бъде предоставен алтернативен автомобил

Застраховки:

Автомобилите на “ПОДГОРЕ ГРУП ЕООД” са с действаща “Гражданска отговорност”, Автокаско, Автокаското на наетия автомобил не покрива щети по ходовата част на автомобила /гуми,джанти,окачване/, както и вътрешния интериор на автомобила. Ако клиентът загуби документи или ключове на наетият автомобил е длъжен да заплати всички възможни възникващи разходи в следствие на това.

Ако наетият автомобил бъде откраднат, а документите и /или ключовете на наетото превозно средство не са у наемателя, то последният носи пълна парична отговорност за автомобила. При какъвто и да е пътен инцидинт независимо дали наемателят е виновен или не, то задължително трябва да изчака органите на реда и да се снабди с протокол за ПТП и незабавно да уведоми наемодателя.

Ако наемателят е шофирал под влияние на наркотици или алкохол е причинил вреди на автомобила, то той заплаща тяхната стойност. При ПТП с наемтеля и липса на протокол от пътна полиция, наемателят заплаща 100% щетите по автомобила.

Такса за изгубени документи:

Таксата е в размер на 200 лв. ,включително за загуба на панел на касетофон или CD.
Нито една застраховка не освобождава клиента от отговорност при щети по интериора на автомобила тапицерия, табло, седалки , копчета и др.